יומן כרמל II-195, מיום 4 בפברואר, 1956

1956
  • דירוג