השותפים

1969
  • דירוג
סרט בהפקת המרכז לתרבות וחינוך של ההסתדרות. הסרט מתאר את יחסי העובדים וההנהלה בחברות השייכות לחברת העובדים של ההסתדרות. בקבוק של משקה קל בטעם תפוזים משמש לפריסת הנושא. אנחנו יוצאים למסע בין המפעלים השונים בהם מיוצרים מרכיביו: הבקבוק, המשקה, התווית והמכסה, ולומדים על המאמץ לשלב את העובדים בתהליך קבלת ההחלטות בכל אחד מן האתרים.