סינמטק ירושלים – ארכיון ישראלי לסרטים ע”ר

580059277

דרך חברון 11, ירושלים

ת.ד. 8561

02-5654333

Meirr@jer-cin.org.il