קובי פרג’ מגלה אוצרות בארכיון הישראלי לסרטים, ואתם מוזמנים להתלוות אליו.