כפר הנוער בן שמן, 1957, מתוך יומן כרמל II-228

* שימו לב – התאריך האחרון להגשה הוארך עד 1 במרץ 2023 *

מלמדים.ות היסטוריה בנתיב הלמידה הדיגיטלית (יהלום) או בנתיב מורים שותפי פיתוח (תמ״ר / סחל״ב)?
ארכיון הסרטים הישראלי בסינמטק ירושלים מזמין אתכן ואתכם להשתתף בתחרות נושאת פרסים.

ההגשה צריכה לכלול:

 • הגדרת פרק מתוכנית הלימודים בו עוסקת היחידה.
 • הגדרת המיומנויות הבאות לביטוי ביחידה (למשל: ניתוח מקור כתוב, ניתוח מקור חזותי, ניתוח מקור מסוג וידאו, השוואה, שאילת שאלות, הצלבת מקורות וכד׳).
 • הצגת רציונל הבחירה בנושא ובחומרי הארכיון כאמצעי ללימוד החומר ולתוכנית הלימודים בהיסטוריה.
 • קובץ או קישור ליחידה הכוללת מהלך של 5-3 שיעורים שיכילו את הוראת הנושא הנלמד ומשימות חקר לתלמידים המבוססות על סרטים מארכיון הסרטים הישראלי.

דגשים

 • יש לכלול משימות חיפוש באתר הארכיון ובאתרים נוספים.
 • השימוש בסרטים צריך להיות מורכב ומעמיק כבסיס לניתוח והבנת הנושא, לצד מקורות היסטוריים נוספים. הסרטים אינם יכולים להוות אילוסטרציה בלבד.
 • בניתוח הסרטים שייכללו ביחידה יש להתייחס לנקודת המבט של היוצרים ולרכיבי מדיה (למשל: צילום ועריכה, סמלים
  ודימויים) הבאים לידי ביטוי בסרטים, וכן לזמן ולהקשר ההיסטורי שבהם נוצרו.
 • יש לשלב ביחידה קישורים למקורות המצויים באתר הארכיון, וקישורים לחומרים נוספים המצויים באופן חופשי ברשת במטרה לעודד חשיבה ביקורתית.

יש למלא את טופס ההגשה ולהעלות אליו את היחידה בפורמט של קובץ או מצגת עד לתאריך 1 במרץ 2023 בשעה 12.00.

הפרסים

מקום ראשון: 3,000 ש״ח
מקום שני: 2,000 ש״ח
מקום שלישי: 1,000 ש״ח

קריטריונים לבחינת ההצעות

 1. התאמת הנושא הנבחר לתוכנית הלימודים ולחומרי הארכיון – 10%
 2. שילוב מיומנויות בלמידה מחומרי הארכיון – 30%
 3. מקוריות ויצירתיות בשילוב חומרי הארכיון – 20%
 4. שילוב למידה פעילה – 20%
 5. שילוב מקורות נוספים לעידוד חשיבה ביקורתית – 10%
 6. מידת הרלוונטיות לעולם התלמידים – 10%

צוות השופטים יורכב ממדריכים בכירים להוראת היסטוריה ומצוות הארכיון.

בהגשת הצעה מאשר המגיש כי הוא עומד בתנאי התחרות וכי הוא מסכים לאמור בקול קורא זה. כמו כן, מאשר המגיש, כי היחידה הינה פרי פיתוחו האישי וכי אין ביחידה הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות.

להבהרות ושאלות, ניתן לפנות אל תמר כץ בדוא”ל t4tamar@gmail.com

למילוי טופס ההגשה

Subscribe to our mailing list and stay up to date
הירשמו לרשימת התפוצה שלנו והישארו מעודכנים

This will close in 0 seconds